Akupunktur

3723671-acupuncture-macroAkupunktur är en behandlingsform med en mångtusenårig tradition. Det är en tradition med en tydlig bakomliggande teori och en strukturerad kunskapsbas.

I österländska medicin menar man att kroppen består av ett nätverk av kanaler, så kallade meridianer. Genom dessa kanaler flödar qi, vilket man skulle kunna översätta till energi eller syre. När vi blir sjuka har det uppstått någon form av störning i flödet. Avsikten med akupunktur är att återställa flödet och därmed återställa hälsa. För att göra detta sätter man tunna, sterila, engångsnålar på specifika punkter utmed meridianerna. Vilka punkter man väljer beror på vilken typ av problem som behandlas. Man kan känna ett litet stick när nålen penetrera huden men det går snabbt över. Akupunktur brukar inte ge några biverkningar. Många känner sig avslappnade efter akupunktur, andra blir pigga och någon kan bli lite trött.

I samband med akupunkturbehandlings används ofta även något som kallas moxa. Moxa är torkad gråbo i olika former, det finns i lösvikt, i format som små koner eller som cigarrer av olika former som används för att stimulera punkter i såväl ansikte som på kropp. Man tänder på moxacigarren eller konen och då utvecklas stark värme som används till att värma punkter. Moxa luktar lite speciellt, lite rökelseaktigt, lite österländskt.1824656-acupuncture-needles

 

 

 

 

 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt genom kontrollerade studier. Följ länken för ytterligare information. WHO