Kostrådgivning

spices-932176_1920 (2)I österländsk medicin menar man att den mat vi äter har ett direkt samband med hur vi mår och med de problem och sjukdomar vi utvecklar. Det är tankar som tidigare kanske har varit lite kontroversiella; inte ska väl det vi stoppar i oss kunna påverka hur vi mår? Men idag är det inte längre kontroversiellt eller ens otänkbart att det vi äter påverkar vår hälsa utan ganska självklart.

När mrice-74314_640an talar om kost i österländsk medicin handlar det inte om att räkna kalorier eller liknande utan det handlar om att alla födoämnen har inneboende kvalitéer som kan bidra till läkning – eller försvåra och kanske rent av förhindra läkning. Det handlar inte om att det man äter är fel, utan snarare om att det kanske är mindre lämpligt för den typ av problematik man utvecklat.

 

soup-1006694_640Kostrådgivning ingår i behandlingar där Punkteriet anser att så krävs för en hälsoförändring. Man kan bli ordinerad att följa vissa kostråd under en kortare eller lägre period beroende på vad man söker hjälp för.