Om Punkteriet

Patientsäkerhet
På Punkteriet följs Svenska Akupunkturförbundets stadgar och rekommendationer Svenska Akupunkturförbundet liksom även kommunala miljömässiga regler och krav.

Ansvarsförsäkring finns via Svenska Akupunkturförbundet.

Utbildning
Jag har erforderliga 90 p basmedicinsk utbildning från Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm samt en 3-årig utbildning i akupunktur på Akupunkturakademin i Stockholm.   Är medlem i Svenska Akupunkturförbundet.

Erfarenhet
Jag har tillsammans med en kollega arbetat i ca 10 år med friskvård men driver nu Punkteriet i egen regi. Under dessa tio år har jag fått erfarenhet av att behandla många olika typer av problem, i synnerhet värk- och mag-, tarmproblematik i många olika former. Jag har även varit engagerad som föreläsare och tränare i Inner Power-andningsteknik.

Som exempel på mag/tarmproblematik kan nämnas IBS, dyspepsi och förstoppning. Inom värkproblematiken finns erfarenhet från kroniska symptom som fibromyalgi och onda knän. Jag har även omfattande erfarenhet av att behandla trötthet, mild oro och sömnlöshet och har sett att man med små medel kan åstadkomma stora förändringar. Jag har med åren utvecklat ett specialintresse för mag-tarmproblematik samt det man idag kallar psykisk ohälsa. Mitt intresse och min kompetens i området gäller i synnerhet kronisk trötthet och sömnsvårigheter av olika slag.